Indmeldelse

Sådan melder du dig online ind i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. (læs først alle 4 punkter da et nyt vindue åbner)

  1. Klik på dette link : Klik her !
  2. Klik på tilmeld (i det nye vindue) og udfyld med dine data og klik så igen på tilmeld.
  3. Efter nogle minutter modtager du så selve opkrævningen med et 4 cifret opkrævningsnummer. Opkrævningsnummeret ( Ikke medlemsnummeret) skriver du som en tekst til beløbsmodtager.
  4. Først når du har overført de 300 kr. er du medlem af Erstatningsforeningen og kan til sin tid modtage erstatning.

    Grundejer-, beboer-, andelsboligforeninger o. l. , der distribuerer varme fra Viborg Fjernvarme til medlemmer, kan melde sig ind i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen og tilslutte sig gruppesøgsmålet på deres medlemmers vegne. Udlejningsselskaber o. l. kan gøre det samme på deres lejeres vegne, eller de kan give tilladelse til, at lejerne tilmelder sig gruppesøgsmålet individuelt.


Hvad hvis jeg flytter/sælger min bolig – Klik her