Indmeldelse

Så er der lukket for tilmelding til gruppesøgsmålet mod den tidligere ledelse af Viborg Fjernvarme.
Det juridiske grundlag kan studeres i den åbnings-underretning, som er godkendt af Vestre Landsret.

Åbningsunderretning – tilmeldingsstart den 10. august 2020 Klik her

For at deltage i gruppesøgsmålet skal man

1. Være medlem af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. Man kan tilmelde sig på denne hjemmeside, og når man har betalt tilmeldingsgebyret på 300 kr., er man medlem. De 300 kr. forventes at blive det eneste beløb, man skal betale for at deltage. Man risikerer ikke yderligere udgifter, medmindre erstatningsforeningen mod forventning kommer til at mangle midler til den daglige drift og derfor bliver nødt til at opkræve et yderligere kontingent, som i givet fald ventes højst at blive i størrelsesordenen ca. 25 kr.

2. Tilslutte sig selve gruppesøgsmålet.

Når man gør det, bliver bedt om dokumentation for, at man har fået varme fra Viborg Fjernvarme på et tidspunkt i perioden fra 2014 og frem. Dokumentationen kan f.eks. være en opkrævning på varmebetaling eller en årsopgørelse. Der er ingen krav om, hvor længe man i perioden har fået varme fra Viborg Fjernvarme.

Tilmeldingsfristen er seks uger og sidste frist er altså mandag den 21. september 2020.

Får man brug for hjælp til eller yderligere oplysninger om tilmeldingen til gruppesøgsmålet kan man sende en e-mail til fjernvarmesagen@poulschmith.dk eller evt. ringe på tlf. 5358 5899

Generelle spørgsmål om Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen og gruppesøgsmålet kan rettes til foreningens bestyrelse på fjernvarmesagen@gmail.com

Sådan melder du dig online ind i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen. (læs først alle 4 punkter da et nyt vindue åbner):

Klik på dette link : Klik her !
Klik på tilmeld (i det nye vindue) og udfyld med dine data og klik så igen på tilmeld.
Efter nogle minutter modtager du så selve opkrævningen med et 4 cifret opkrævningsnummer. Opkrævningsnummeret ( Ikke medlemsnummeret) skriver du som en tekst til beløbsmodtager.
Først når du har overført de 300 kr. er du medlem af Erstatningsforeningen og kan til sin tid modtage erstatning.

Grundejer-, beboer-, andelsboligforeninger o. l. , der distribuerer varme fra Viborg Fjernvarme til medlemmer, kan melde sig ind i Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen og tilslutte sig gruppesøgsmålet på deres medlemmers vegne. Udlejningsselskaber o. l. kan gøre det samme på deres lejeres vegne, eller de kan give tilladelse til, at lejerne tilmelder sig gruppesøgsmålet individuelt.