Generalforsamling 2016

Den elektroniske generalforsamling 2016 er nu afsluttet og bestyrelsen fortsætter uændret.

Herunder link til regnskab og bestyrelsens beretning. Der er ikke fremkommet forslag eller opstillet andre kandidater til bestyrelsen end de forslåede.

Link til  Årsregnskab-2015

Link til bestyrelsens beretning bestyrelsens-beretning

Herunder er det muligt at stille spørgsmål eller kommentere frem til den 11 december 2016.

Advertisement

6 svar til Generalforsamling 2016

 1. Finn Larsen siger:

  Tak for det tilsendte, referatet beskriver fint og præcist hvor vi er d,d, har ingen yderligere bemærkninger.

 2. Alfred Veester siger:

  Rettelse sidste sætning mellem første og andet komma:
  “Hvis det bliver et ja til dette spørgsmål”

  • Ole Jespersen siger:

   Svar til Hr. Alfred Veester.

   Der skal holdes et forberedende retsmøde hos Vestre Landsret d. 8. marts 2017, hvor advokaterne sammen med Landsretten vil aftale den videre proces i sagen.
   Det er vores forventning, at spørgsmålet om gruppesøgsmålets godkendelse vil blive afgjort i den første halvdel af 2017, men da dette blandt andet afhænger af Landsrettens travlhed, kan vi ikke sige præcist hvornår spørgsmålet er afgjort.
   Hvis gruppesøgsmålet bliver godkendt, vil der være en tilmeldingsrunde, hvor foreningens medlemmer skal tilmelde sig selve gruppesøgsmålet. Der vil blive kommunikeret ud herom til alle medlemmer.
   Herefter vil sagen blive behandlet af landsretten, på linje med and retssager. Dette indebærer at parternes advokater udveksler en række processkrifter, og en efterfølgende mundtlig hovedforhandling hos Landsretten.
   Håber hermed at have besvaret dit spørgsmål.

   Med venlig hilsen
   Ole Jespersen
   Formand

 3. Alfred Veester siger:

  Sagens behandling i Vestre Landsret.
  Har man formodning om hvornår landsretten er nået frem til en afgørelse i gruppesøgsmålet?
  Er landsretten så, det bliver et til dette, klar til at behandle sagen?
  Alfred Vester

 4. Ole Jespersen siger:

  Svar til Hr. Jens Bent Refsgaard.

  Vedr. udgift til revision: Vor revisor har lavet revision af regnskab uden beregning

  Sagen mod bestyrelsen Viborg Fjernvarme: Det fremgår tydelig i bestyrelses-beretning, hvor sagen pt. står. Vi afventer afgørelse i Landsretten om sagen kan føres som gruppesøgsmål.

  Udgifter til Lett-advokater: Advokat-udgift til forundersøgelse og øvrige udgifter frem til afgørelse, om vi kunne få fri proces, aftalt på forhånd til fast pris. Fremadrettet ingen udgifter for foreningen til advokater, da alle sagens omkostninger nu dækkes af det offentlige.

  Med venlig hilsen
  Ole Jespersen
  Formand

 5. Jens Bent Refsgaard siger:

  Årsregnskabet 2015.
  Jeg er meget forbavser over hvor meget unødvendigt der skal skrives omkring et regnskab med meget få poster, og poster der stor set kan afstemmes 100%. Jeg savner imidlertid et post i regnskabet der angiver hvad der skyldes af revisoromkostninger for udførelsen af det meget store arbejde med regnskabet. Det kan ikke have taget mange timer da der stort set er tale om standardudskrifter.
  I regnskabet er under note 1 side anført foreningens hovedaktivitet og jeg fatter ikke hvad tekstens
  “og ideelle eller juridisk person eller offentlig instans” Var det ikke muligt at få dette beskrevet på almindeligt dansk.
  Før regnskabet kan godkendes bør det oplyses hvad skyldig revision beløber sig til, således at en timepris kan udregnes.
  Hvor står sagen mod bestyrelsen i Viborg varmeværk.
  Landsretten har i sagen vedrørende Henry Juul Nielsen fastslået at en bortvisning var uberettiget idet retten fandt, at Viborg Fjernvarmes bestyrelse havde været for passiv.
  Der må derfor forholdsvis let og uden væsentlige omkostninger til advokat assistance kunne rettes erstatningssag mod bestyrelsen.
  Det ønskes ligeledes oplyst, om der i forbindelse med fremsendelse af advokat regninger nærmere oplyses om timeforbrug og en nærmere beskrivelse af advokatens aktivitet der begrunder regningens størrelse.

Der er lukket for kommentarer.