Jura

Gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål er en særlig type civil sag, hvor flere personer med ensartede krav kan vælge sammen at føre en sag.

Sagsøgeren skal i stævningen beskrive gruppen. Retten påser på baggrund af oplysningerne i stævningen, at betingelserne for at anlægge sagen som gruppesøgsmål er opfyldt, og fastlægger rammen for gruppesøgsmålet.

De personer, der er omfattet af gruppebeskrivelsen, kan inden en fastsat frist tilmelde sig søgsmålet. En dom i sagen vil have bindende virkning for alle de gruppemedlemmer, der har tilmeldt sig.

Retten udpeger en grupperepræsentant, der varetager gruppens interesser under sagen. De enkelte gruppemedlemmer er ikke parter i sagen.

Sagen behandles i øvrigt efter de almindelige regler for civile sager.

Når retten har godkendt gruppesøgsmålet og fastlagt rammen for sagen, vil gruppemedlemmerne blive underrettet om sagen på den måde, retten har bestemt. Det kan f.eks. ske ved offentlig annoncering.

Retten fastsætter samtidig en frist for tilmelding eller framelding.

Fri proces.

Ansøgning om fri proces rettes af vor advokat til Civilstyrelsen.

At få fri proces betyder, at det offentlige betaler alle udgifterne i forbindelse med en retssag, men ikke selve sagens forberedelse. Det betyder, at medlemmerne af Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen skal rejse penge til at betale advokaten for det forberedende arbejde, bl.a. til at søge den fri proces.

Et argument for at få bevilget fri proces kan være, at sagen er så kompleks og uden fortilfælde, og at den derfor kan danne præcedens. At hovedparten af forbrugerne er bundet til at aftage fjernvarme fra Viborg Fjernvarme, kan også være et argument for fri proces.

For at opnå fri proces er det afgørende, at der blandt fjernvarmebrugerne er bred opbakning til erstatningssøgsmålet.

Advertisement