Komite og bestyrelse

Komiteen af kritiske fjernvarmeforbrugere blev oprettet i foråret 2012 og består af 10 – 12 fjernvarmeforbrugere, både lejere og ejere.

Stifterne var utilfredse med, at det så ud til, at udgifterne til ”Hullet i Kvols” ville blive lagt 100 procent over på fjernvarmebrugerne. Komiteens formål er at begrænse forbrugernes betaling for det fejlslagne projekt.


Strategien er at formidle viden og argumentation således, at det økonomiske og juridiske ansvar kan placeres, formodentlig ved en erstatningssag. Når Energitilsynet meget snart sender udkastet til en afgørelse til høring hos sagens interessenter, kan Komiteen af Kritiske Fjernvarmbrugere komme med supplerende synspunkter inden den endelige afgørelse.

Erstatningsforening

Komiteen stiftede i februar 2014 ”Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen” med vedtægter tilpasset et gruppesøgsmål og efterfølgende fri proces efter ansøgning til civilretsstyrelsen.

Vedtægterne er lavet i samarbejde med og rådgivning fra advokat og partner Henrik Puggaard, Advokatfirmaet Poul Schmith, Århus. Henrik Puggaard har gode erfaringer med gruppesøgsmål med fri proces, bl.a. fra Jyske Bank-sagen hvor en gruppe investorer opnåede et tilfredsstillende forlig.

Erstatningsforeningens bestyrelse består pt. af:

Formand: Ole Jespersen, Grævlinghøjen 15, tlf. 21251593 – mail : oj@edvard-jensen.dk

Leo Nørgaard, Gothersgade 23, tlf. 20405251 – mail: mail@asiangroup.dk

Anne Kieffer-Olsen, Sct. Laurentii Vej 16 F, tlf. 50993227 – mail : annekieffer-olsen@hotmail.com

Ole Capion, Sct. Mathias Gade 53A, st.tv., Viborg, tlf. 29295277. Mail: ole.capion@hotmail.com

Kasserer:
Jørgen Børsting, Øgårdshøjen 8 B, tlf. 21492166 – mail: boerst@post1.dknet.dk

Revisor: 
Flemming Laigaard, Asmild Dige 56, tlf. 21789421 – Mail: fla@beierholm.dk

Du er velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål.

Advertisement